0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFH-S40/50/65/75AT, 20m, 13/16 bar, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFH-D40/50/65/75AT, 20m, 20 bar, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFH-S40/50/65/75A, 20m, chịu ăn mòn, 13/16 bar, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFH-D40/50/65/75,  20m, 20 bar, chịu ăn mòn, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT