0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFH-D40AT (50/65/100)  x 15m, 2.0MPa, chịu ăn mòn,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 3,240,000đ + VAT

Model: YFH-S40A (50/65/100)  x 15m, 0.7~1.3MPa, chịu ăn mòn,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 954,000đ + VAT

Model: YFH-D40A (50/65/100)  x 15m, 1.6~2.0MPa, chịu ăn mòn,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 2,475,000đ + VAT