0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFC-IB1/2, khoang tổ hợp báo cháy, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT 

Model: YFC-IH1/2, khoang tổ hợp báo cháy + khoang vòi 65mm,, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFC-IF1/2, khoang tổ hợp báo cháy + khoang chứa bình CC,, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFC-IHF1/2, khoang tổ hợp + khoang vòi 65mm +_khoang bình CC,, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFC-INF, lắp nơi nhỏ hẹp, khoang tổ hợp báo cháy TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFC-OH1, khoang tổ hợp báo cháy,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT