0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHR-L25,  mở trái, 0.15~0.7MPa,  130 lít/phut, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHR-U25, mở lật trước, 0.15~0.7MPa,  130 lít/phut, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YIH-B25/S25, đồng hoặc thép không gỉ,, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-AT25, phun sương & thẳng, 310 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá + VAT

Model: YFH-R25/32,  25/32A, 0.7MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT