0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFH-R25/32,  25/32A, 0.7MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFH-S25, 20m, 0.7MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT