0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFH-SD40/65AT, 20m, 3.0Mpa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFH-SD40/65, 20m, 2.0MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT