0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model XDV và NDV-II (40~100A),  áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, 450~2100 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model YDVK, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, 700~4800 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản