0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YYC-40/65, hợp kim nhôm.áp lực thủ 3.0 MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWV-100/150, gang đúc, 1~1.5 MPa, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSBBV-G50/65, 2” & 2 ½” , nước & chất lỏng, 1.2 MPa, 120°c, Tiêu chuẩn UL, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSBBV-T25~65,  1” ~ 2 ½” , nước & chất lỏng, 1.2 MPa, 120°c, Tiêu chuẩn UL, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSDBV-G65~200,  2 ½” ~ 8”, nước & chất lỏng, 1.2 MPa, 120°c, Tiêu chuẩn UL, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSDBV-W65~200,  2 ½” ~ 8”, nước & chất lỏng, 1.2 MPa, 120°c, Tiêu chuẩn UL, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YRD-25/40/65A/B, nhôm hoặc đồng, thử 2.0 MPa,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YRC, chuyển ren đực cái từ 25A~100A Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

12