0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YIH-B25/S25, đồng hoặc thép không gỉ,, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YIH-B40/S40, đồng hoặc thép không gỉ,, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YIH-B65/S65, đồng hoặc thép không gỉ,, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT