0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YWH-TS/STS, loại lò so & khí gas, 10 bar, mặt bích, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-B40/50~200, loại túi khí,1MPa/2MPa, bích 10K/20K,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-G40/50~200, loại khí gas,1MPa/2MPa, bích 10K/20K, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-S40/50~200, loại lò so,1MPa/2MPa, bích 10K/20K, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-T40/50, loại lò so,1MPa/2MPa, nối ren, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-R40/50~200, loại khí gas hoặc lò so, 1MPa/2MPa, khớp rãnh, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-FD/FS 40~200A, loại màng ngăn & khí gas, 10 bar, mặt bích, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWH-GS40/50~200, loại lò so & khí gas, 10 bar, khớp rãnh, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

12