0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NITTAN-XVII, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, tốc độ dòng chẩy 50-60 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model NITTAN-XVII-C, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, tốc độ dòng chẩy 50-60 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản