0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NITTAN-XVII, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, tốc độ dòng chẩy 50-60 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model NITTAN-XVII-C, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, tốc độ dòng chẩy 50-60 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model SV-P2IIIA-C (100A và 150A), áp lực làm việc 0.15 ~ 1.4MPa, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model SV-P2IIIB-C (100A và 150A), áp lực làm việc 0.15 ~ 1.4MPa, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model DHV-4/6, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, kiểu lắp đứng, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model SPV100H (100A),  áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, kiểu lắp đứng, 2100 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model SPV150H (150A),  áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, kiểu lắp đứng, 2800 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản