0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2PD1-2L/5L/10L (2/5/10 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, vỏ nhựa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2PD2-3L/5L/10L (3/5/10 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, vỏ nhựa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PKO-nL (5~30 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, vỏ kim loại Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PM2-nLA, 1PM3-nLA, 1PN1- nLA  (10~40 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, vỏ kim loại, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PVO-J-nL (n = 60, 70, 80, 90, 100 kênh)  ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, đứng trên sàn, TC Nhật bản. Hãng Nittan Nhật

Model: 1PF3-J-50L, loại tủ đứng trên sàn cao cấp, ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, vỏ kim loại, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan

Model: CPC-4, AC100~240V, 50/60Hz, kết nối với đầu báo trong khoang máy, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CPC-4-24, AC/C24V, kết nối với đầu báo trong khoang máy, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản