0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2PD1-2L/5L/10L (2/5/10 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PKO-5L~1PKO-40L (5~40 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PM2-nLA & 1PM3-nLA  (10/20/25/30/40 kênh), ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PVO-(J)-nL (n = 60, 70, 80, 90, 100 kênh)  ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1PF3-J-50L, loại tủ đứng trên sàn cao cấp, ắc quy Ni-Cd, báo trễ, mạch chống sét, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy dung cho trạm gas, khu mỏ  Model: 1PF3-nL÷ nL  (n = 5, 10, 15,20, 30 kênh) Hãng Nittan Nhật bản