0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Có thể kết nối mạng tới 63 tủ x 6 loop/tủ x 254 địa chỉ/loop bằng cáp đồng hoặc cáp quang, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Có thể kết nối mạng tới 63 tủ x 14 loop/tủ x 254 địa chỉ/loop bằng cáp đồng hoặc cáp quang, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Phụ kiện lắp thêm cho tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Nittan Spera Model NFU-7000 và NFU-7000L, tiêu chuẩn UL Mỹ, Nittan Nhật bản/G7

Máy in ngoài Epson cho tủ báo cháy địa chỉ “Nittan Spera” NFU-7000 &NFU-7000L và “Nittan Evolution 1” Model LQ-310