0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Màn hình Graphic LCD, + 1 kênh nút ấn, GSM Module, kết nối RS-485, 2000 sự kiện. Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Màn hình Graphic LCD, + 1 kênh nút ấn, GSM Module, kết nối RS-485, 2000 sự kiện. Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Phụ kiện tủ trung tâm báo cháy thường NF-1002 và NF-1004, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Nittan Nhật bản/G7