0913 205 510
Danh mục sản phẩm

1 loop 254 địa chỉ và 12 kênh thường, + 1 kênh nút ấn, GSM Module. kết nối RS-485, 2000 sự kiện. Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan

Phần mềm Tacora lên cấu hình, giám sát, điều khiển, đồ họa cho tủ báo cháy địa chị Nittan NF-2000, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật

Phụ kiện tủ trung tâm báo cháy hỗn hợp thường và địa chỉ NF-2000, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Nittan Nhật bản/G7