0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: FX/20, 2 loop x 254 địa chỉ/loop, 40 vùng, nối mạng 14 tủ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FX/50, 5 loop x 254 địa chỉ/loop, 120 vùng, nối mạng 14 tủ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FX/10, 1 loop x 254 địa chỉ/loop, 40 vùng, nối mạng 14 tủ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Gồm các loại bo mạch, cáp nối, giao diện kết nối, máy in, ắc quy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7