0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Có thể kết nối mạng tới 16 tủ x 1 loop/tủ x 254 địa chỉ/loop bằng cáp RS-485, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Máy in ngoài Epson cho tủ báo cháy địa chỉ “Nittan Spera” NFU-7000 &NFU-7000L và “Nittan Evolution 1” Model LQ-310

Tủ cấp nguồn ngoài được giám sát Model C1124EN cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản/G7

Dùng cho hệ báo cháy địa chỉ Nittan Evo 1, Tiêu chuẩn EN, Hãng Nittan Nhật bản/G7