0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NDHO-nL (1~25 kênh), kèm ắc quy Ni-Cd, điều khiển chữa cháy Sprinkler, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model NDHO-nL-E (1~10 kênh), kèm ắc quy Ni-Cd, điều khiển chữa cháy Sprinkler, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản