0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model DVHC-nP (1~16 kênh), điều khiển chữa cháy nước quay quét cảm ứng lửa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DHVS-1L (1 kênh) điều khiển bộ đầu phun nước quay quét cảm ứng lửa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản