0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model PS-302/P, 24VDC, 3W, trở kháng thấp, cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm chính chữa cháy cục bộ khí CO2 bao gồm 1 bình khí CO2 68L kèm ắc quy Ni-Cd 3.5Ah/5h Model NP- CF-45 Hãng Nittan Nhật

Tủ bình nối phụ chữa cháy cục bộ khí CO2 bao gồm 1 bình khí CO2 68L (Loại kích hoạt bằng gas) Model NP-CF-EG-45 Hãng Nittan Nhật

Tủ bình nối phụ chữa cháy cục bộ khí CO2 bao gồm 1 bình khí CO2 68L (Loại kích hoạt bằng điện) Model NP-CF-E-45 Hãng Nittan Nhật

Thiết bị phu trợ cho hệ thống chữa cháy cục bộ khí CO2 Hãng Nittan Nhật bản 

Thiết bị đo mức khí C02 cầm tay sau khi xả khí Model XP-314(B) Hãng New Cosmos Nhật bản