0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YSS-40, 1.4L/0.04m3; cho tủ điện, phòng máy, điện mặt trời; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSS-120, 4.2L/0.12m3; cho tủ điện, phòng máy, điện mặt trời; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSS-360, 12.6L/0.36m3; cho tủ điện, phòng máy, điện mặt trời; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT