0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YAFC -50~150A/B, từ 100~2000 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YPP-65~200, lắp cố định vào bồn chứa bọt foam, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFLT-100~1200, 100~1200 gallon, túi cao su, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFLT-100~900, 100~900 gallon, túi cao su, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT