0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFH-FH100~300, đồng bộ, lưu lượng 350 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YLP-40/65, nối vòi chữa cháy hoặc bồn foam loại nhỏ, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFT-M120A, súng+lăng bọt+vòi ru lô+vòi chữa cháy, 300 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFT-M400B, lăng bọt+vòi chữa cháy, 400 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFT-M400B, súng+lăng bọt+vòi chữa cháy, 900 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT