0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model PSH-nL (n = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 kênh), tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Ắc quy Ni-Cd chính hãng nhập kèm theo tủ, dung lượng 0.45~3.5Ah, tiêu chuẩn Nhật bản, Nittan Nhật bản

Model PTL-1, phục vụ việc lắp đặt vận hành bảo dưỡng hệ thống báo cháy, tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Điện trở cuối đường dây lắp ở cuối kênh báo cháy, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model STM2-60N-2A, LED hiển thị, liên động kích hoạt bơm cứu hỏa từ tủ báo cháy,t iêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model KH-23, dùng để tháo lắp đầu báo khói Nittan, tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị thử đầu báo khói (Bộ phun khí aerosol), Model NKS-2, tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model NKL-F2, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

123