0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model FX/RP10, bàn phím hiển thị LCD và 15 đèn LED, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model FX/RP20, bàn phím hiển thị và điều khiển LCD và 15 đèn LED, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model FX/SIN01, tối đa 120 tín hiệu đầu ra loại bộ góp mở 100mA. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tủ cấp nguồn ngoài được giám sát Model C1124EN cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản/G7