0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YOH-W100 (2 way), 4” x 2 họng chờ 2 ½”,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-W150 (3 way), 2 x 2 1/2” họng vòi, 1 x 2 2/2" súng phun nước,TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-W150 (4 way), 2 x 2 1/2” vòi, 1 x 2 ½” súng, 1 x 4” bơm,TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-B100 (2 way), 2 x 65A họng chờ, chống nước đóng băng, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-K150C(3 way), 2 x 65A họng chờ, 1 x bích 4” súng, chống đóng băng, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-K150D(4 way), 2 x FE65, 1 x bích 4”, 1 x FE115 chống đóng băng, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-D150C(3 way), 2 x FE65, 1 x bích 4” súng, chống đóng băng, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YOH-D150D(4 way), 2 x FE65, 1 x bích 4”, 1 x FE115, chống đóng băng, TC KFI,Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

12