0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model DPU-414, nối trực tiếp vào tủ báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FE350, lực hút 25/50 kg, nguồn cấp 24V, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FE/3050SP, lực hút 50 kg, nguồn cấp 24V, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7