0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: EVC-H-A2S , đèn LED 360°, cảm ứng nhiệt điện trở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: EVC-H-CS , LED 360°, cảm ứng nhiệt điện trở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 2SC-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC1-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-LW (60ºC); 1CC2-70-LW (70ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản