0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: EVC-H-A2S , đèn LED 360°, cảm ứng nhiệt điện trở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: EVC-H-CS , LED 360°, cảm ứng nhiệt điện trở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-LW (60ºC); 1CC2-70-LW (70ºC), đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCD-60-L, 1CD-70-LS, 1CD1-70-L, 1CD-80-L 60/70/80ºC,  LED, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản