0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVC-P, đèn LED hiển thị 360°, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: EVC-DP, đèn LED 360°, 2 điôt quang chống báo giả, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EVC-PY-IS, tiêu chuẩn ATEX (Class 1G, T4), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Gồm bộ điều khiển và kính phản chiếu, 5~40m, tăng tối đa lên 100m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7