0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVC-PY-IS, tiêu chuẩn ATEX (Class 1G, T4), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model Banshee IS2B MK6, Mtmk5100dBA, ATEX, IECEx (nhóm 2) tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model IS FlashDome, mầu đỏ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model WCP3, 24VDC, ATEX, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model KFDO-CS-Ex1.51P sử dụng cho đầu báo và nút ấn báo cháy chổng nổ (IS), Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model KFDO-SD2 sử dụng cho đèn chớp và còi chổng nổ (IS), IP20, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7