0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Có mạch chặn IS, Model EVC-PY-IS, chống nước chống bụi IP42, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model IS2B Banshee, tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model IS FlashDome, mầu đỏ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model WCP3, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model KFDO-CS-Ex1.51P sử dụng cho đầu báo và nút ấn báo cháy an toàn nội tại (IS), Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model KFDO-SD2 sử dụng cho đèn chớp và còi an toàn nội tại (IS), Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7