0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFM-BL65, bằng đồng, 2.5”(4”) x FE65,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFM-BG65, bằng đồng, 2.5”(4”) x FE65,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFM-L65, bằng đồng, 2.5”(4”) x FE65, lắp ống khuỷu,TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT