0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cài đặt lại được, chống nước chống bụi IP24, 4mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đèn LED hiển thị 360°, điều chỉnh ngưỡng báo cháy, tự động bù trừ độ bụi,  tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ST-H-AS . đèn LED hiển thị 360°, điều chỉnh ngưỡng báo cháy và độ nhậy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

1 loop 254 địa chỉ và 12 kênh thường, + 1 kênh nút ấn, GSM Module. kết nối RS-485, 2000 sự kiện. Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan