0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Là một hệ thống quản lý và báo cháy tiên tiến, xử lý phần mềm, giám sát và điều khiển, kết nối BACnet  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Key mở mã cài phần mềm kết nối với hệ thống quản lý toàn nhà BACnet cho hệ thống báo cháy địa chỉ “Nittan Spera” NFU-7000 và NFU-7000L

Các thiết bị cài đặt phần mềm cho tủ báo cháy địa chỉ Nittan Spera Model NFU-7000 và NFU-7000L (UL) – Nittan Nhật bản /G7