0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Phần mềm báo cháy địa chỉ Nittan FX “Winfire” – Nittan Nhật bản /G7  

Các loại phần mềm và driver (Điều khiển, đồ họa, cho một tủ riêng rẽ hoặc một nhóm tủ, phần
mềm quản lý và kết nối với các hệ thống báo cháy, camera quan sát, hệ thống quản lý an ninh.
chống đột nhập, BMS v.v...)
- Phần mềm FX/CFG : Phần mềm lên cấu hình trực tiếp hoặc từ xa, hỗ trợ từ xa, bản ghi lưu sự
kiện và bản ghi lưu sự kiện đầu báo cháy địa chỉ, mua kèm với khóa mở mã CFG
- Phần mềm FX/CFGMAP : Phần mềm đồ họa để lên cấu hình trực tiếp, hỗ trợ từ xa và giám
sát một tủ riêng rẽ, mua kèm với khóa mở mã CFGMAP 
- Phần mềm FX/GRMAP : Phần mềm đồ họa để lên cấu hình trực tiếp, hỗ trợ từ xa và giám
sát một mạng tủ, mua kèm với khóa mở mã GRMAP, quản lý máy tính qua mạng,
 
- Phần mềm GLOBAL MANAGEMENT :  Phần mềm toàn cầu, giám sát hệ thống an ninh,
chống đột nhập, báo cháy, quản lý ra vào, camera giám sát và hệ thống quản lý tòa nhà BMS.
Nạp sự kiện, điều khiển tín hiệu điển tử
đầu ra, hiện tình trạng đầu báo trên bản đồ điện tử v.v...
- GLOBAL FIRE: Phần mềm giám sát tới 15 tủ FX kết nối với nhau