0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EMB-6, 24VDC, 15mA, cấp độ chống nổ ExdIIBT4, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EXTDB-6, 24VDC, 15mA, cấp độ chống nổ ExdIIBT5, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EC1A-1101, 24VDC, cấp độ chống nổ ExdIIBT4, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model AXS-AD24, 24VDC, 0.4A, 11W, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 2MG1 (loại treo tường) và 2MG1-J (Loại dựng cột), LED hiển thị, cấp độ chống nổ d2G4 Hãng Nittan Nhật bản

Model 2MG2 (loại treo tường) 2MG2-J (Loại dựng cột), LED hiển thị, cấp độ chống nổ d2G4 Hãng Nittan Nhật bản

Còi hú báo cháy chữa cháy motor điện chống nổ (JP)  – Nittan Nhật bản