0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model ST-25CB-DCW, mầu trằng, DC24V/DC12V, 102dB@1m, 6 giọng. Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model NSS-BZ-1, 24VDC, mầu đỏ, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EL/7R, vật liệu ABS, cường độ âm thanh 105dB (1m), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BS-24-40W, 24VDC, 1.8A, công suất 10W, 105dB tại 1m, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model AL-4-24, 24VDC, 5mA, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model PL-30R4 (đèn bóng 2W) PL-R4-LED (đèn LED 0.5W, 8.5mA), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model LB2000, 34mA, 90dB tại 1m lấy nguồn từ tủ trung tâm hoặc nguồn riêng tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12