0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: SUW-01M6L-47SD (Lắp chìm) và SRW-01M6L-47SD (Lắp nổi), kiểu ngang, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: SUW-02M6L-47SD (Lắp chìm) và SRW-02M6L-47SD (Lắp nổi), kiểu ngang, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: SRTW-01M6L-47SD (lắp nổi) và SUTW-01M6L-47SD  (lắp chìm),  tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: SRTW-02M6L-47SD  (Lắp nổi) và SUTW-02M6L-47SD  (Lắp chìm), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Chuông báo cháy chống thời tiết Model BDW-6-24-14  Hãng Nittan Nhật bản

Model SA100/24, lấy nguồn từ tủ báo cháy hoặc nguồn riêng,0.55A, 110dB tại 1m, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model 1MI1A (lắp chìm) 1MI1A-R (kèm hộp đế lắp nổi), đèn LED, mầu đỏ, có nút nhả lại, Hãng Nittan Nhật bản

Model RHE-24-R+ miếng đệm SZ-200A, 0.16A, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản