0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model RFP-AS2B, kết nối trực tiếp vào loop, 60dB tại 1m, 6.8mA, IP3X, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Loại mặt kính có dán phim an toàn, LED hiển thị, 4mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Cài đặt lại được, chống nước chống bụi IP24, 4mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: AS-MCP-WP,  cài đặt lại được, 4mA tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Nút ấn báo cháy địa chỉ ngoài trởi chống nước, Model: ST-NCP-IP, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7