0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Loại mặt kính có dán phim an toàn, LED hiển thị, 4mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ST-NCP-IP, cài đặt lại được, 4mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Cài đặt lại được, chống nước chống bụi IP24, 4mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: AS-MCP-WP,  cài đặt lại được, 4mA tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7