0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVA-DIP-SCI, giám sát địa chỉ và truyền tín hiệu 2 vùng thiết bị NO/NC, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-MiniIP, đầu vào 1 đường cho nút ấn và công tắc dòng chẩy, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7