0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EV-IP, giám sát nhiều tiếp điểm thường mở hoặc một tiếp điểm thường đóng, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-MINI I/P, giám sát các tiếp điểm thưởng mở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-MiniIP2, giám sát các tiếp điểm thưởng mở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7