0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EV-SIO, là module 1 đầu vào 1 đầu ra tiếp điểm không điện áp 2A NC-COM-NO, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-2I1O, là module 2 đầu vào 1 đầu ra tiếp điểm không điện áp, kèm SCI tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-3IO, là module 3 đầu vào 3 đầu ra tiếp điểm không điện áp, kèm SCI tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-IO-420 để điều khiển giám sát thiết bị 4~20mA + 1 đầu vào địa chỉ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Là một loại module không địa chỉ giao diện kết nối bằng rơ le, điện áp cao, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7