0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVA-DOP-SCI, đầu ra 2 tiếp điểm không điện áp, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-DOP-AC240V-SCI, đầu ra 2 tiếp điểm khô 4.8V@250VAC, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7