0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVA-ZMU-SCI, giám sát địa chỉ và truyền tín hiệu 1 vùng báo cháy thường, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-SCM-SCI, module đầu ra điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7