0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EV-SCM điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-SCM2 điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Là thiết bị rơ le không địa chỉ để dùng cùng với Module chuông còi EV-SCM, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-ZMU giám sát địa chỉ 1 hoặc 2 vùng báo cháy thường, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-ZMU2 giám sát địa chỉ 1 hoặc 2 vùng báo cháy thường, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7