0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YSN-S15~40, 15A~40A, 20~720 lít/phút,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSG-25, đồng, 25A, lắp ở ống thử van báo động, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Dụng cụ thiết bị cứu hỏa phụ trợ khác, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT