0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHN-SP40, 1 ½”, phun sương & thẳng, 450 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 16.27 triệu + VAT

Model: YHN-S40/65, phun thẳng, từ 350 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 2,150,000 đồng + VAT

Model: YHN-SM40/65,  phun sương & thẳng, từ 300 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 15 triệu + VAT

Model: YHN-SA40/65,  chữa cháy cabin & buồng máy, 510 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 16.27 triệu + VAT