0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHN-SP40, 1 ½”, phun sương & thẳng, chống xoắn, 450 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-S40/65, phun thẳng, 350/600 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-SM40/65,  phun sương & thẳng, 300/757 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-SA40/65,  chữa cháy cabin & buồng máy, 510 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT