0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHN-F40/P, phun thẳng, 30m x 180 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-F65P1/P2, phun thẳng, 38m x 400 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-MF40/65, bọt gấp 50 lần. 250/400 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT