0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHN-F40/50P, phun thẳng 30m, 180 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 3.890,000 đồng + VAT

Model: YHN-F65P1/P2, phun thẳng 38m, 400 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 5.640,000 đồng + VAT

Model: YHN-MF40/50/65, bội số nở trung bình. từ 250 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: từ 18 triệu + VAT