0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YMN-D65, cho trụ cứu hỏa &súng phun nước, 50m x 690~2,904 lít/phút, TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YMN-J65, cho trụ cứu hỏa & súng phun nước, 60m x1420 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YMN-J65F, cho trụ cứu hỏa & súng phun nước, 60m x1420 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT