0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YMN-D65, phun thẳng 50m, từ 690 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 7,825,000 đồng + VAT

Model: YMN-J65, phun sương & thẳng 60m, 1420 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 9,500,000 đồng + VAT

Model: YMN-J65F, phun sương & thẳng 60m, 1420 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: 13,450,000 đồng + VAT