0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model 19-8, treo tường, 220VAC/DC3.6V 200mAh, LED 2W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 18-80, treo tường, 220VAC/DC3.6V 300mAh, LED 3.9W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 19-1, treo tường, 220VAC/DC3.6V 600mAh, LED 5W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 18-79, treo trần, 220VAC/DC1.2V 700mAh, LED 2W TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 18-78-1, treo trần, 220VAC/DC3.6V 800mAh, LED 4W/7.2W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 19-2-1/2, treo trần, 220VAC/DC3.6V 800mAh, LED 5W/9W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 19-6, treo tường, 220VAC/DC3.6V 900 mAh, LED 2.6W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model 19-123, treo tường, 220VAC/DC3.6V 900 mAh, LED 4W, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

12